DEMO İNCELE
ÜCRETSİZ İNDİR

2 thoughts on “Prestashop Kombinasyon alanını zorunlu yapmak

 1. askinjew - 29 Mart 2017 at 23:52

  Merhaba yanlış hatırlamıyorsam ilk kombinasyonunu deful yaparsan ilk ekrana geldiğinde o kombinasynla başlar. Dilerse seçenekleri kendi ayarlar olarak hatırlıyorum..

  Cevap
 2. atilla06 - 29 Mart 2017 at 23:52

  tema klasöründeki product.tpl’den <div id=”attributes”>’i aşağıdaki şekilde düzenleyerek sorunu çözebilirsiniz.

  <div id=”attributes”>
  <div class=”clearfix”></div>
  {foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
  {if $group.attributes|@count}
  <fieldset class=”attribute_fieldset”>
  <label class=”attribute_label” {if $group.group_type != ‘color’ && $group.group_type != ‘radio’}for=”group_{$id_attribute_group|intval}”{/if}>{$group.name|escape:’html’:’UTF-8′}&nbsp;</label>
  {assign var=”groupName” value=”group_$id_attribute_group”}
  <div class=”attribute_list”>
  {if ($group.group_type == ‘select’)}
  <select class=”form-control attribute_select no-print” name=”{$groupName}” id=”group_{$id_attribute_group|intval}” required>
  <option value=”” selected=”selected” class=”selected”>– Seçiniz –</option>
  {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
  <option value=”{$id_attribute|intval}”{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} {/if} title=”{$group_attribute|escape:’html’:’UTF-8′}”>{$group_attribute|escape:’html’:’UTF-8′}</option>
  {/foreach}
  </select>
  {elseif ($group.group_type == ‘color’)}
  <ul id=”color_to_pick_list” class=”clearfix”>
  {assign var=”default_colorpicker” value=””}
  {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
  {assign var=’img_color_exists’ value=file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:’.jpg’)}
  <li{if $group.default == $id_attribute} {/if}>
  <a href=”{$link->getProductLink($product)|escape:’html’:’UTF-8′}” id=”color_{$id_attribute|intval}” name=”{$colors.$id_attribute.name|escape:’html’:’UTF-8′}” class=”color_pick{if ($group.default == $id_attribute)} selected{/if}”{if !$img_color_exists && isset($colors.$id_attribute.value) && $colors.$id_attribute.value} style=”background:{$colors.$id_attribute.value|escape:’html’:’UTF-8′};”{/if} title=”{$colors.$id_attribute.name|escape:’html’:’UTF-8′}”>
  {if $img_color_exists}
  <img src=”{$img_col_dir}{$id_attribute|intval}.jpg” alt=”{$colors.$id_attribute.name|escape:’html’:’UTF-8′}” title=”{$colors.$id_attribute.name|escape:’html’:’UTF-8′}” width=”20″ height=”20″ />
  {/if}
  </a>
  </li>
  {if ($group.default == $id_attribute)}
  {$default_colorpicker = $id_attribute}
  {/if}
  {/foreach}
  </ul>
  <input type=”hidden” class=”color_pick_hidden” name=”{$groupName|escape:’html’:’UTF-8′}” value=”{$default_colorpicker|intval}” />
  {elseif ($group.group_type == ‘radio’)}
  <ul>
  {foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
  <li>
  <input type=”radio” class=”attribute_radio” name=”{$groupName|escape:’html’:’UTF-8′}” value=”{$id_attribute}” {if ($group.default == $id_attribute)} checked=”checked”{/if} />
  <span>{$group_attribute|escape:’html’:’UTF-8′}</span>
  </li>
  {/foreach}
  </ul>
  {/if}
  </div> <!– end attribute_list –>
  </fieldset>
  {/if}
  {/foreach}
  </div> <!– end attributes –>
  Cevap

Cevap bırakın

PrestaShop Türkiye WhatsApp Grubu