DEMO İNCELE
ÜCRETSİZ İNDİR

Prestashop Dinamik Satış Sözleşmesi nasıl yaparız ?

sa.arkadaşlar

ben dinamik yani muşteriye göre isim adres vs otmatik olarak ayarlanacak satış sözleşmesi
yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim ? yardımcı olursanız memnun oluruz :)

örnek sözleşme :

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1) Taraflar

Satıcı: www.siteismi.com.tr adına fitma adı Ltd. Şti.
Adres: Molla Fenari sok. No: 40-42 Der Han Cağaloğlu İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 511 51 90
Fax: +90 212 511 47 76

E-Posta adresi: info@siteismi.com.tr

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Madde 2) Konu

İşbu sözleşme, www.siteismi.com.tr internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:
Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:
 ?
Teslimat ulaşım fiyatı:
 ?
Ödeme Şekli: ?

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:
Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler www.siteismi.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

Satıcı, www.siteismi.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Tüketici, www.siteismi.tr ‘dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.
Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, Tüketici’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı’nın Yükümlülükleri

14 thoughts on “Prestashop Dinamik Satış Sözleşmesi nasıl yaparız ?

 1. behcet - 29 Mart 2017 at 02:55

  adress.tpl dosyasını incele

  Cevap
 2. jeansteam - 29 Mart 2017 at 02:55

  Merhaba
  Mesafeli satış sözleşmesi metnini mail template editör yardımı ile ”order_conf.html” sayfası mail içeriğinin son alt satırına ekleyiniz.
  İlk satırdaki İsim adres gibi gerekli düzeltmeleri yapınız.
  Müşteri sipariş işlemini tamamladığında mesafeli satış sözleşmesi sipariş doğrulama mailinin alt satırına eklenmiş olarak gidecektir.

  Ben deneme yanılma yöntemi ile bukadarını başarabildim üzerine birşeyler eklemek isteyen arkadaşlar varsa bu başlık altında katkıda bulunup tecrübelerini paylaşabilirler..

  —————————————————————————————————————-Aşağıdaki metni Kopyalayınız


  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
  MADDE 1- TARAFLAR


  SATICI
  Adı-soyadı : Kendi adınızı yazınız


  Adres : Kendi adresinizi yazınız
  Telefon : Kendi telefonunuzu yazınız
  E-mail : Kendi mail adresinizi yazınız


  ALICI
  Adı-soyadı : {delivery_firstname} {delivery_lastname}
  Adresi : {delivery_address1}
  {delivery_address2}
  {delivery_city} {delivery_postal_code}
  {delivery_country}

  Telefon : {delivery_phone}

  E-mail : {email}

  MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
  İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

  MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
  Ürün Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

  Kod Model Fiyat Adet Tutar

  {products}


  Kargo : {total_shipping}


  Toplam Tutar: {total_paid}


  Ödeme şekli : {payment}

  Teslimat Adresi: {delivery_address1}
  {delivery_address2}
  {delivery_city} {delivery_postal_code}
  {delivery_country}
  {delivery_phone}

  Teslim Edilecek Kişi: {delivery_firstname} {delivery_lastname}

  Fatura Adresi: {invoice_address1}
  {invoice_address2}
  {invoice_city} {invoice_postal_code}
  {invoice_country}
  {invoice_phone}

  MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

  4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda okunduğu tarihte yürürlüğe girer.

  4.2. ALICI, Madde 3’de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

  MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

  ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya ALICI tarafından e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 6. madde hükümleri çerçevesinde ve edinilen ön bilgiler gereğince, kullanılmamış ve ambalajının açılmamış olması şarttır.

  Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet ALICI tarafından iade alınır. Ancak, ALICI tarafından fatura aslının SATICI’ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler ALICI’ya iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.

  MADDE – 6 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, sıhhi mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır, bunlarda cayma hakkı kullanılamaz.

  ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

  Ayrıca yasal düzenleme gereği; niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tüketiciye anında teslim edilen ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

  MADDE – 7 YETKİLİ MAHKEME:

  İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  İşbu sözleşme {date} tarihinde düzenlenmiştir.  ———————————————————————————————————————————————-Yukarıdaki metni kopyalayınız

  Cevap
 3. MehmetGuler - 29 Mart 2017 at 02:55

  @jeansteam
  Çok iyi ve etkili bir çözüm. Türkçe forumda böyle yetenekleri görmek beni sevindirdi. Herkes adına teşekkür ederim.

  Cevap
 4. crackmass - 29 Mart 2017 at 02:55

  Ben denedim olmadı

  Cevap
 5. SedatKar - 29 Mart 2017 at 02:55

  Ben denedim olmadı

  selamlar,

  kendi müşterileme sunduğum bir çözüm var onu modul haline getirip bu hafta içinde forumda paylaşırım herkesle.

  Cevap
 6. crackmass - 29 Mart 2017 at 02:55

  Safa Bey merakla bekliyoruz. Teşekkürler

  Cevap
 7. crackmass - 29 Mart 2017 at 02:55

  Safa Bey modül ile ilgili bir gelişme var mı acaba.

  Cevap
 8. SedatKar - 29 Mart 2017 at 02:55

  Safa Bey modül ile ilgili bir gelişme var mı acaba.

  tahminim hafta içinde yayınlarım , şuan bir projeyi bitirmeye çalışıyorum.
   

  Cevap
 9. crackmass - 29 Mart 2017 at 02:55

  Merhaba, SedatKar bey galiba çok yoğunsunuz ama bir gelişme var mı acaba. Teşekkür ederiz.

  Cevap
 10. SedatKar - 29 Mart 2017 at 02:55

  Merhaba, SedatKar bey galiba çok yoğunsunuz ama bir gelişme var mı acaba. Teşekkür ederiz.

  evet yaklaşık olarak 1 aydır yoğunum şimdi ilgileniyorum .

  Cevap
 11. crackmass - 29 Mart 2017 at 02:55

  Merhaba, modül ile ilgili bir gelişme var mı acaba

  Cevap
 12. SedatKar - 29 Mart 2017 at 02:55

  Merhaba, modül ile ilgili bir gelişme var mı acaba

  gecikme için özür dilerim .

  https://www.prestash…ı/#entry2261791

  Cevap
 13. Akif3455 - 29 Mart 2017 at 02:55

  mesajım bulunsun.

  Cevap
 14. Doğan - 20 Nisan 2017 at 20:41

  Hocam Merhaba,

  bu işlemi order.carrier.tpl nin içerisine yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim?

  Ön bilgilendirme şartlarını & Mesafeli satış sözleşmesini okudum, onaylıyorum. (Hizmet Şartlarımızı Okuyunuz) seçeneğini işaretlediğinde (Hizmet Şartlarımızı Okuyunuz) linkinde göstermek yerine ben formu sayfaya ekledim fakat müşteri bilgileri ve sipariş bilgilerini çekemiyorum.

  Cevap

Cevap bırakın

PrestaShop Türkiye WhatsApp Grubu