DEMO İNCELE
ÜCRETSİZ İNDİR

PrestaShop xml export

Merhaba Arkadaşlar, ucuzu.com sitesi xml dışa aktarımı yapmam gerekiyor. Bir adet örnek kodlama buldum. Fakat bu 1.4.4 versiyonunda veritabanı tablo yapısı farklı olduğu için hatalar veriyor. Kolama ektedir. Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden Teşekkür ederim.

 <?php /*  ucuzu.com XML data export v1.0  $Id$ Y.Y.D.(c) 2009 Şubat  Prestashop XML Export Modülü, Prestashop mimarisine tam olarak uygun biçimde yazılmıştır.  Ürün Fiyatı çıktısı Attribute(Özellik), Tax(Vergi) ve reduction(İndirim) desteğiyle olması gereken xml export yöntemidir.  http://www.duzgun.com   Copyright (c) 2009 Duzgun.com  Released under the GNU General Public License */ include(dirname(__FILE__).'/config/config.inc.php'); $lang = Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'); $curr = Configuration::get('PS_CURRENCY_DEFAULT'); $currny=Db::getInstance()->getRow('SELECT iso_code FROM `'._DB_PREFIX_.'currency` WHERE `id_currency`='.$curr); $result=Db::getInstance()->ExecuteS('  SELECT cp.`id_category`,cl.`name` AS cname, cl.`link_rewrite` AS category, p.`id_product`, pl.`description_short`, pl.`link_rewrite`, pl.`name`, i.`id_image`,m.`name` AS manufacturer_name, p.`id_tax`,t.`rate`,p.`reduction_price`, p.`reduction_percent`, p.`reduction_from`, p.`reduction_to`, p.`price`, p.`quantity`  FROM `'._DB_PREFIX_.'category_product` cp 		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category` c ON (cp.id_category = c.id_category AND c.active=1) 		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'category_lang` cl ON (cl.`id_category` = cp.`id_category` AND cl.`id_lang` = '.intval($lang).')  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product` p ON (p.id_product = cp.id_product)  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'product_lang` pl ON (pl.`id_product` = p.`id_product` AND pl.`id_lang` = '.intval($lang).')  LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'image` i ON (i.`id_product` = p.`id_product` AND i.`cover` = 1) 		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'tax` t ON (t.`id_tax` = p.`id_tax`) 		LEFT JOIN `'._DB_PREFIX_.'manufacturer` m ON (m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`)  WHERE p.`active` = 1 AND p.`id_category_default`=cp.`id_category`'); $link = new Link(); echo '<'.'?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" standalone="yes" ?'.'>'."\n"; if(count($result)>0) { echo "<urunler>\n"; for ($i=0; $i<count($result); $i++) { $row = $result[$i]; if(empty($row["id_image"])) $image_url = ""; else $image_url = 'http://'.htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_HOST'], ENT_COMPAT, 'UTF-8').__PS_BASE_URI__.'img/p/'.$row["id_product"].'-'.$row["id_image"].'.jpg'; $price = round(getReductionValue($row),2); $products_url = 'http://'.htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_HOST'], ENT_COMPAT, 'UTF-8').$link->getProductLink($row['id_product'], $row['link_rewrite'], $row['category']); echo "\t" . "<urun>\n"; echo "\t\t" . "<id>".$row["id_product"]."</id>\n"; echo "\t\t" . "<url>".htmlspecialchars($products_url)."</url>\n"; echo "\t\t" . "<fiyat>".$price."</fiyat>\n"; echo "\t\t" . "<birim>".$currny["iso_code"]."</birim>\n"; echo "\t\t" . "<kategori>".htmlspecialchars(getPath($row["id_category"],$row["cname"]))."</kategori>\n"; echo "\t\t" . "<resim>".$image_url."</resim>\n"; echo "\t\t" . "<isim>".htmlspecialchars($row["name"])."</isim>\n"; echo "\t\t" . "<marka><![CDATA[".trim($row["manufacturer_name"])."]]></marka>\n"; echo "\t\t" . "<tanim><![CDATA[".trim($row["description_short"])."]]></tanim>\n"; echo "\t\t" . "<action_text>"."Ürünlerimiz üretici firma garantili ve orjinaldir"."</action_text>\n"; echo "\t" . "</urun>\n"; } echo "</urunler>\n"; } function getPath($id_category, $path = '') { global $link,$lang; $category = new Category(intval($id_category), intval($lang)); if (!Validate::isLoadedObject($category)) die (Tools::displayError()); if ($category->id == 1) return $path; $category_name = Category::hideCategoryPosition($category->name); if ($path != $category_name) $path = $category_name.' > '.$path; return getPath(intval($category->id_parent), $path); } function getReductionValue($result, $wt = true) { if (!is_array($result) OR !Validate::isBool($wt)) die(Tools::displayError()); // Avoid an error with 1970-01-01 if (!Validate::isDate($result['reduction_from']) OR !Validate::isDate($result['reduction_to'])) return 0; $currentDate = date('Y-m-d'); if ($result['reduction_from'] != $result['reduction_to'] AND ($currentDate > $result['reduction_to'] OR $currentDate < $result['reduction_from'])) return 0; // tax value $tax = floatval(Tax::getApplicableTax(intval($result['id_tax']), floatval($result['rate']))); // prices values $price = floatval($result['price']); $attribute_price = isset($result['attribute_price']) ? floatval($result['attribute_price']) : 0; $price_ht = $price + ($attribute_price / (1 + ($tax / 100))); if ($wt) $price = $price_ht * (1 + ($tax / 100)); else $price = $price_ht; // reduction values $reduction_price = floatval($result['reduction_price']); if (!$wt) $reduction_price /= (1 + ($tax / 100)); $reduction_percent = floatval($result['reduction_percent']); $reductionValue = $price * $reduction_percent / 100; // make the reduction if ($reduction_price AND $reduction_price > 0) { if ($reduction_price >= $price) $ret = $price; else $ret = $reduction_price; } elseif ($reduction_percent AND $reduction_percent > 0) { if ($reduction_percent >= 100) $ret = $price; else $ret = $reductionValue ; } return isset($ret) ? ($price-$ret) : $price; } ?> 

12 thoughts on “PrestaShop xml export

 1. safa - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  hakan benimle irtibada geçersen yardımcı olabilirm ücretsiz. dediğin gibi 1.4 te hatalr baya bir çıkıyor. manuel editlemeler yaparak çözdüm olayı.

  Cevap
 2. hakanozer - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  Selamlar Arkadaşlar, Safa bey sanıyorum yoğunluktan dolayı bana geri dönüş yapamadı. Yardım edebilecek başka bir arkadaşımız varmıdır acaba ?

  Teşekkürler.

  Cevap
 3. safa - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  e-mail göndemriştim. tekrar gönderiyorum şimdi .
  e-mail 'lerimde hep hata oluyor şuan

  Cevap
 4. safa - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  e-mail gönderdim size, ama yukardakini bende çalışramadım çalıştıracak olan varsa yardımını bekliyoruz.
  kendi editlediğim yazdığım dosyarı gönderdim

  -Safa

  Cevap
 5. hakanozer - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  çok teşekkür ederim safa, hemen inceliyorum.

  Cevap
 6. EK-Si POS - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  sorun çözüldü mü, yanıtlar mısınız. çözüldüyse yeni kodu buraya koyar mısınız başkaları da yararlansın.

  Cevap
 7. safa - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  sorun çözüldü mü, yanıtlar mısınız. çözüldüyse yeni kodu buraya koyar mısınız başkaları da yararlansın.

  sorun çözüldü ama yukardaki kodu çalışramadım 1.4'te bunun yerine arkadaşa kendi yazdığım bir scripr'i gönderdim.
  kendi yazdığımdada manuel editlemeler olduğu için şuan yayınlamayı düşünmüyorum. stabil hale getirsem yayınlarım.

  Cevap
 8. MahmutGulerce - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  Selam
  Kişisel görüşümü söyleyeyim. Yukarıdaki kod çalışsa bile çok kötü. Aşağıdakini geçenlerde yazmıştım. Deneyebilir misiniz ?

   $shopUrl = 'http://www.BURAYA SITE ADI.com';	 // site adresi http:// $prefix = "ps_";				// prefix, veritabanı ön adı $cfgFile = dirname(__FILE__) . '/config/settings.inc.php'; if (!file_exists($cfgFile)) { 	die('Script yapılandırma PrestaShop ve config/settings.inc.php veritabanı yapılandırılması gerekir yerleştirilmelidir.'); } require_once($cfgFile); $db = @MySQL_Connect(_DB_SERVER_, _DB_USER_, _DB_PASSWD_); if (!$db) { 	die('Veritabanına bağlantı kurulamıyor.'); } MySQL_Select_DB(_DB_NAME_, $db); MySQL_Query("SET NAMES 'utf8'"); $res = MySQL_Query(" 	SELECT 		c.id_category, 		c.id_parent, 		c.level_depth, 		l.name 	FROM {$prefix}category c 	JOIN {$prefix}category_lang l ON l.id_category = c.id_category AND l.id_lang 	WHERE active = 1 AND level_depth > 0 	ORDER BY level_depth, id_category "); $categories = array(); while ($row = MySQL_Fetch_Assoc($res)) { 	if ($row['level_depth'] == 1) 	{ 	$categories[$row['id_category']] = $row['name']; 	} 	else 	{ 	$categories[$row['id_category']] = $categories[$row['id_parent']] . " > " . $row['name']; 	} } echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n"; echo "<urunler>\n"; $res = MySQL_Query(" 		SELECT 				p.id_product, 				p.reference, 				p.quantity, 				p.price, 				pl.name, 				pl.description_short, 				pl.link_rewrite, 				i.id_image, 		cp.id_category, 		m.name AS manufacturer 		FROM {$prefix}product p 		JOIN {$prefix}product_lang pl USING(id_product) 		JOIN {$prefix}image i USING(id_product) 	JOIN {$prefix}category_product cp USING(id_product) 	JOIN {$prefix}category c USING(id_category) 	JOIN {$prefix}manufacturer m USING(id_manufacturer) 		WHERE p.active = 1 		AND i.cover = 1 		AND cp.id_category > 1 		AND c.level_depth > 1 		ORDER BY p.id_product", $db); $currentDate = date('Y-m-d'); while ($row = MySQL_Fetch_Assoc($res)) { 	$desc = strip_tags(html_entity_decode($row['description_short'], ENT_COMPAT, 'utf-8')); 	echo "<urun>\n"; 	echo "\t<marka>" . $row['manufacturer'] . "</marka>\n"; 	echo "\t<isim>" . $row['name'] . "</isim>\n"; 	echo "\t<fiyat>" . round($row['price']*1.18-$reduction) . "</fiyat>\n"; 	echo "\t<urun_url>" . $shopUrl . "/" . $row['id_product'] . 			"-" . $row['link_rewrite'] . ".html</urun_url>\n"; 	echo "\t<kategori>" . $categories[$row['id_category']] . "</kategori>\n"; 	echo "\t<resim_url>" . $shopUrl . "/img/p/" .$row['id_product'] . 			"-" . $row['id_image'] . "-large.jpg</resim_url>\n"; 	echo "\t<urun_kodu>" . $row['reference'] . "</urun_kodu>\n"; 	echo "\t<urun_id>" . $row['id_product'] . "</urun_id>\n";  echo "</urun>\n"; } echo "</urunler>\n"; 
  Cevap
 9. soruyok - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  Merhaba, yukarıda vermiş olduğunuz koda ürün özelliklerini de eklemek istiyorum (renk ve beden, ör: siyah – m gibi) query yaparak özellikleri getirmeyi başardım ancak özellik bilgilerini alt alta getirebiliyorum query ile yanyana getirmeyi başaramadım. Nasıl yan yana getirebileceğim ile ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yukarıdaki koda eklediğim query kısmı aşağıdaki gibidir.

  $res = MySQL_Query("
  SELECT`sc_attribute`.* ,`sc_attribute_impact`.* ,`sc_attribute_lang`.*
  FROM`sc_attribute` ,`sc_attribute_impact` ,`sc_attribute_lang`
  WHERE (
  (
  `sc_attribute`.id_attribute =`sc_attribute_impact`.id_attribute
  )
  AND (
  `sc_attribute_impact`.id_attribute =`sc_attribute_lang`.id_attribute
  ))
  AND`sc_attribute_lang`.id_lang =6
  AND`sc_attribute`.id_attribute_group =1
  ");

  $attributes1 = array();
  while ($row = MySQL_Fetch_Assoc($res))
  {
  $attributes1[$row['id_product']] = $row['name'];
  }

  $res = MySQL_Query("

  SELECT`sc_attribute`.* ,`sc_attribute_impact`.* ,`sc_attribute_lang`.*
  FROM`sc_attribute` ,`sc_attribute_impact` ,`sc_attribute_lang`
  WHERE (
  (
  `sc_attribute`.id_attribute =`sc_attribute_impact`.id_attribute
  )
  AND (
  `sc_attribute_impact`.id_attribute =`sc_attribute_lang`.id_attribute
  ))
  AND`sc_attribute_lang`.id_lang =6
  AND`sc_attribute`.id_attribute_group =2
  ");

  $attributes2 = array();
  while ($row = MySQL_Fetch_Assoc($res))
  {
  $attributes2[$row['id_product']] = $row['name'];
  }

  Cevap
 10. EK-Si POS - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  genel olarak ürün ve seçeneklerini birleştirme sorgusu böyledir:

   SELECT p.reference, n.name, at.name, ROUND(p.price+COALESCE(at.price,0),2)
  FROM `ps_product` p
  LEFT JOIN `ps_product_lang` n ON(n.id_product=p.id_product AND n.id_lang=6)
  LEFT JOIN (SELECT id_product, price, GROUP_CONCAT(l.name ORDER BY l.name) name FROM
  `ps_product_attribute` a
  LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` c USING(id_product_attribute)
  LEFT JOIN `ps_attribute_lang` l ON(l.id_attribute=c.id_attribute AND l.id_lang=6)
  GROUP BY a.id_product_attribute) at ON(at.id_product=p.id_product)

  ps_'ler yerine sc_ yazın ve bunu yukarki koda uygulayın.

  Cevap
 11. soruyok - 15 Ağustos 2017 at 13:27

  Yardımlarınız için teşekkürler.

  Cevap

Cevap bırakın