DEMO İNCELE
ÜCRETSİZ İNDİR

Prestashop http den https yönlendirme yardımı

slm arkadaşlar isimtescilden host ve ssl aldım ssl checker dan bakıldıgında herşey yolunda ancak site http olarak devreye giriyor hostingci arkadaşlar la konuştugumda tüm ayarların yapıldığı fakat yazılım tarafında 93 tane http li link oldugunu soylediler bunu içerden değiştirmem gerek oldugunu soylediler seo&url den ssl bölümlerini yazdım .htaccess bölümündeki yerede

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/admin [NC]

——————————————————————————————–

bu yazıyı yaptım

ancak bir türlü çözemedim yardımcı olurmusunuz

AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType font/ttf .ttf
AddType font/otf .otf
AddType application/x-font-woff .woff

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
# .htaccess automaticaly generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
# http://www.prestashop.com – http://www.prestashop.com/forums

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/admin [NC]

<IfModule mod_rewrite.c>
<IfModule mod_env.c>
SetEnv HTTP_MOD_REWRITE On

</IfModule>

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*)
RewriteRule . – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]

#Domain: https://www.surecmayo.com
RewriteRule . – [E=REWRITEBASE:/]
RewriteRule ^api$ api/ [L]

RewriteRule ^api/(.*)$ %{ENV:REWRITEBASE}webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]

# Images
RewriteRule ^([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$1$2$3.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L]
RewriteRule ^c/([0-9]+)(-[.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2$3.jpg [L]
RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+.jpg$ %{ENV:REWRITEBASE}img/c/$1$2.jpg [L]
# AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+).(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]

# Dispatcher
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ – [NC,L]
RewriteRule ^.*$ %{ENV:REWRITEBASE}index.php [NC,L]
</IfModule>

AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType font/ttf .ttf
AddType font/otf .otf
AddType application/x-font-woff .woff
<IfModule mod_headers.c>
    <FilesMatch “.(ttf|ttc|otf|eot|woff|svg)$”>
        Header add Access-Control-Allow-Origin “*”
    </FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType image/gif “access plus 1 month”
    ExpiresByType image/jpeg “access plus 1 month”
    ExpiresByType image/png “access plus 1 month”
    ExpiresByType text/css “access plus 1 week”
    ExpiresByType text/javascript “access plus 1 week”
    ExpiresByType application/javascript “access plus 1 week”
    ExpiresByType application/x-javascript “access plus 1 week”
    ExpiresByType image/x-icon “access plus 1 year”
    ExpiresByType image/svg+xml “access plus 1 year”
    ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon “access plus 1 year”
    ExpiresByType application/font-woff “access plus 1 year”
    ExpiresByType application/x-font-woff “access plus 1 year”
    ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject “access plus 1 year”
    ExpiresByType font/opentype “access plus 1 year”
    ExpiresByType font/ttf “access plus 1 year”
    ExpiresByType font/otf “access plus 1 year”
    ExpiresByType application/x-font-ttf “access plus 1 year”
    ExpiresByType application/x-font-otf “access plus 1 year”
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
    Header unset Etag
</IfModule>
FileETag none
<IfModule mod_deflate.c>
    <IfModule mod_filter.c>
        AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css text/javascript application/javascript application/x-javascript font/ttf application/x-font-ttf font/otf application/x-font-otf font/opentype
    </IfModule>
</IfModule>

#If rewrite mod isn’t enabled
ErrorDocument 404 /index.php?controller=404

# ~~end~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again

PrestaShop Türkiye WhatsApp Grubu